شرکت ساتراپ کوشا سورنا با همکاری نیروهای متخصص و با سابقه در امور مختلف ابنیه ، راه سازی ، سد سازی و … مشغول به فعالیت است . عمده فعالیتهای این شرکت به شرح ذیل میباشد :
– اجرای پروژه ها در قالب مدیریت پیمان
– اجرای پروژه های مسکونی ، تجاری و اداری بطور کامل (بخشهای ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی )
– اجرای پروژه های راه سازی و پل سازی
– اجرای پروژه های محوطه سازی و ایجاد فضای سبز
– اجرای پروژه های بازسازی و نو سازی
– انجام کلیه امور مربوط به دفتر فنی ( تهیه صورتجلسات انجام کار و صورت وضعیت های موقت و قطعی ، قیمت جدید و تعدیل ) در بخشهای ابنیه ، الکتریکال و مکانیکال